Joonas Tuompo

Työturvallisuus

20.4.2022|Joonas Tuompo

Työturvallisuuden tärkeys 

Työturvallisuus on kaiken lähtökohta. Toimistotyössä ja asiantuntijatyössä työturvallisuus näkyy eri tavalla, kuin tehtaalla tai vastaavassa ympäristössä, jossa ollaan tekemisissä esimerkiksi raskaiden koneiden kanssa. 

Meidän tapauksessa suurimmat työturvallisuusriskit ovat työn kuormittavuus. On päivänselvää, että hyvinvoiva työntekijä on tuottoisampi. Mikäli työntekijän resursseja käytetään yli esimerkiksi vaatimalla pidempiä työpäiviä, kuormittaa se todella paljon työntekijää. Kuormittuneen työntekijän työpanos ei ole alkuunsakaan yhtä tuottoisaa. Näenkin, että työturvallisuuden tekijät ovat todella oleellisia tuottavuuden kannalta.

Näin FREE.fi huolehtii työturvallisuudesta omalta osaltaan

Työturvallisuus on vahvasti meidän kulttuurissa ja perusasioissa. FREE.fi:llä on esimerkiksi todella tiukka linja ylitöistä. Välillä tulee tilanteita, että joutuu tekemään pidempää päivää tai ylitöitä, jotta arkena saa tehtyä kaikki tarvittavat työt. Viikonloppuisin saattaa myös olla messut, jossa tarvitaan henkilöstöä. Ylitöistä ja korvaavista vapaista sovitaan kuitenkin aina hyvissä ajoin etukäteen, jotta ylitöitä ei kasaannu. Meillä FREE.fi:llä ei ole jouduttu kiinnittämään huomiota tämän tyyppisiin asioihin, mikä kertoo siitä, kuinka hyvin asiat ovat toimineet. Meidän yhteisö on jo itsessään luonut hyvän työturvallisuusilmapiirin. 

FREE.fi käyttäjien merkitys

FREE.fi miettii paljon käyttäjien hyvinvointia, vaikka meillä ei ole lain tuomaa velvoitetta sen suhteen. FREE.fi käyttäjät merkitsevät FREE.fi:lle todella paljon, sillä he ovat koko toiminnan ydin. 

Yritämme jatkuvasti kouluttaa käyttäjiämme ja tarjoamme tarpeeksi tietoa erilaisista asioista. Lähtökohtana on ensinnäkin se, että he osaavat hinnoitella itsensä ja oman työnsä tarpeeksi suuresti. Tämän lisäksi on monia muita koulutuksia, jotka lisäävät heidän työturvallisuutta. Emme halua joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi rakennusalalla työt ulkoistettaisiin kevytyrittäjille ja näin kierrettäisiin työturvallisuusvaatimuksia, jotka kuuluvat pääurakoitsijalle. 

Olemmekin panostaneet todella paljon asiakaspalveluun, jotka auttavat kertomaan juuri näistä asioista. Mikäli asiakkaillamme on tarpeeksi tietoa, on heidän helpompi tehdä päätöksiä. Toimintamme perustuu todella paljon inhimmillisyyteen, jotta osaamme kohdata jokaisen asiakkaan henkilökohtaisesti. 

Pieni kirjanen rakennusalalle on tulossa 

Raksakirjasen pääpointtina on tarjota tarpeeksi kattavaa tietoa suomalaisesta työelämästä asiakkaiden omalla äidinkielellä, jotta he voivat tehdä itsenäisesti päätöksen siitä, että mikä työn tekemisen muoto sopii heille parhaiten.

Rakennusliiton kanssa on käyty paljon keskustelua epäkohdista, joita on esiintynyt meidän kilpailijoiden kevytyrittäjien kohdalla. Me otimme nämä epäkohdat ylös ja aloimme pohtimaan, kuinka voisimme estää ne, jotta meidän palvelussa ei tule koskaan käymään niin. Näin syntyi idea pienestä kirjasesta rakennusalalle, jossa esitellään suomalaista työelämää. Suomessa on todella ainutlaatuinen järjestelmä työelämässä, ja on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, mitä sen taustalla on. 

Me suomalaiset olemme kasvaneet tähän yhteiskuntaan ja työkulttuuriin todella vahvasti, joten on tärkeää, että myös maahanmuuttotaustaiset saavat mahdollisuuden ymmärtää järjestelmän heidän omalla äidinkielellään.