Joonas Tuompo

Arvot ja teesit

Arvot

Vapaus

Vapaus merkitsee minulle mahdollisuutta vaikuttaa itse omiin aikatauluihini, tapoihin yhdistää työ ja perhe, valita mistä lokaatiosta teen töitä ja kenen kanssa haluan toimia. Vapauden rajoittaminen on kuin sitoisi ihmisen henkisen puolen tiukkoihin raameihin, jolloi luovuus ja omatoimisuus tuhoutuvat.

Oikeus ja tasa-arvo

Jokaisella tulee olla oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti – myös työelämässä. Yrittäjille täytyy taata samanlaiset turvat ja mahdollisuudet kuin palkansaajille – toinen keino ei voi olla toiselle alisteinen. 

Teesit

Kevytyrittäjyys – tulevaisuuden työllistymisen muoto

Kevytyrittäjyys on historiallisessa mielessä uusi trendi. Se on kuitenkin jo lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa osana Suomen työllistymisen tarjoamia mahdollisuuksia – eikä se ole katoamassa minnekään. Nyt sille on vain saatava oma paikkansa, osana tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työvoimapolittiikkaa. Kevytyrittäjyys ei ole riistoa, se on mahdollisuuksien tarjoamista.

Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen: yhdistelmävakuuttaminen ja YEL-järjestelmän uudistaminen

Yrittäjien oikeuksia, kuten sosiaaliturvaa, tulee muokata soveltumaan nykypäivän työelämää vastaavaksi. Kevytyrittäjyyden hyväksyminen osaksi yhteiskuntaa hyväksyy samalla myös itse kevytyrittäjät osaksi yhteiskuntaa, antaen heille paremman turvan myös pahan päivän varalle. Tarvitsemme työttömyysturvaan yhdistelmävakuuttamisen mallin ja YEL-järjestelmän kokonaisvaltaisen uudistuksen, jotta työtä tekevä saisi oikeisiin työtuloihin perustuvaa sosiaaliturvaa. 

Oikeus vapaaseen työllistymiseen

Yhteiskunnassamme on ammottava aukko ihmisten oikeudessa työllistyä vapaasti. Jokaisella on asiasta oma mielipiteensä, jota ohjaavat – eivät ihmisen oikeuksien ajaminen – vaan liittojen, poliitikkojen ja työnantajatahojen omat, usein taloudelliset agendat. Yhteiskunnallinen keskustelu tulee kääntää pois pakkoyrittäjyydestä kohti pakkotyösuhdetta – ja lopulta poistaa nämä molemmat sanat sanavarastostamme.