Joonas Tuompo

FREE.fi Baronan enemmistöomistukseen

13.10.2021|Joonas Tuompo

Lokakuussa 2021 Palveluyhtiö Barona kasvatti osuuttaan FREE.fi:n enemmistöomistajaksi. Barona teki ensimmäisen sijoituksensa FREE.fi:hin jo tammikuussa 2021.

Koska työelämä muuttaa muotoaan, yhteistyön syventäminen oli luonnollinen suunta. Baronan emmistöomistuksen myötä FREE.fi pystyy tarjoamaan entistäkin parempaa palvelua sekä FREE.fi:n henkilö- että yritysasiakkaille.  Jokaiselle ihmiselle pitäisi kuulua oikeus valita itselleen ja omaan elämäntilanteeseen parhaiten soveltuva työn tekemisen muoto. FREE.fi ja Barona kykenevät yhdessä tarjoamaan tähän mahdollisuuden.

Mahdollisuuksia tulevaisuuden työhön

FREE.fi ja Barona pyrkivät yhdessä turvaamaan työntekemisen muodot myös tulevaisuudessa. Keväällä 2021 FREE.fi:n toteuttama kysely osoitti, että yli neljä viideosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa. Tutkimuksen mukaan yhä useampi aikoo myös jatkossa toimia kokoaikaisesti laskutuspalvelun kautta. Yleisimmiksi syiksi kevytyrittäjäksi ryhtymiseen nousivat henkilön oma elämäntilanne, haluttomuus perustaa yritys sekä laskutettavan työn pienimuotoisuus.

Kevytyrittäjyyspalveluihin rekisteröityneitä henkilöitä on jo lähes 180 000 henkilöä Suomessa, mutta heidän juridinen asemansa esimerkiksi sosiaaliturvassa on edelleen epäselvä. FREE.fi:n kyselyn mukaan kevytyrittäjiä huolettaakin eniten työttömyysturva. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä aktiivisesti työelämän muutosten mukaisesti. FREE.fi puolustaa kevytyrittäjien oikeuksia, jotta työn tekeminen olisi aina kannattavaa. Aiomme myös jatkossa kehittää palvelujamme käyttäjien toiveiden mukaiseen suuntaan. Mahdollisuus tarjota kokonaisvaltaisempia työllistämisratkaisuja FREE.fi:n käyttäjille on Baronan kanssa mahdollista!